VIA Pad Holder Kramer VIA Pocket
VIA Pad Holder Kramer VIA Pocket
Liên Hệ

The VIA Pocket stand elegantly stores your VIA Step−in touch Pads.

  •  - Capacity — Holds up to 6 VIA Pads.
  •  - Dimensions — 22.0cm x 13.4cm x 21.7cm (8.7" x 5.3" x 8.6") W, D, H (empty). 
12 Tháng
: Đang Có Hàng
Sản Phẩm Cùng Loại